BAAN- en AFSCHRIJFREGLEMENT

 

 

1.       Het clubgebouw en het tennispark zijn dagelijks voor leden toegankelijk indien aan de verenigingsplichten is voldaan. Leden zijn verplicht hun meest recente bewijs van lidmaatschap te gebruiken voor het afhangen van een baan op het digitale afhangbord.

 

2.       De banen en de oefenkooi zijn geopend van 07.00 uur tot 23.00 uur, tenzij anders besloten voor bepaalde evenementen door het bestuur en/of betreffende commissies.

 

3.       Een baan kan afgeschreven worden door alle spelers die een geldig KNLTB pasje hebben. De gereserveerde tijd gaat direct in op het moment dat de baan wordt afgehangen. Alle spelers dienen dus aanwezig te zijn.
Men mag dus slechts van de banen gebruik maken nadat men heeft afgeschreven. De algemene vergadering heeft de speelperiode vastgesteld.

 

4.       Alle leden ontvangen een KNLTB pasje na betaling van de contributie. Deze dient tevens als bewijs van lidmaatschap.

 

5.       De door de algemene vergadering vastgestelde speeltijd van 1 uur geldt zowel voor enkel- als dubbelspel.

 

6.       Het is niet toegestaan spelers, die de voorgaande periode hebben gespeeld, uit te nodigen mee te doen, indien anderen staan te wachten.

 

7.       Wanneer er zoveel spelers zijn dat men langer dan een speelperiode moet wachten om te spelen, dient men op elke baan met vier personen te spelen.

 

8.       Spelers mogen uitsluitend gebruik maken van de banen in volledige tenniskleding en met de juiste tennisschoenen.

 

9.       Junioren mogen afschrijven op alle banen tot 19.00u.

 

10.     Bij afschrijven door een combinatie van senior- en juniorleden, wordt aangehouden dat door senioren is afgeschreven.

 

11.     Het lopen over de banen om nevenliggende banen of het clubhuis te bereiken, dan wel het park te verlaten is niet toegestaan.

 

12.     Indien onderhoud moet worden gepleegd dient de baan op eerste verzoek te worden vrijgemaakt. Men dient, indien gewenst, in dat geval opnieuw af te schrijven.

 

13.     Het bestuur en/of de betreffende commissie heeft het recht om speeltijden op bepaalde dagen, tijden en uren ter beschikking te stellen aan door haar aan te wijzen groepen van leden of voor door de vereniging te organiseren evenementen. Dit moet echter wel kenbaar zijn gemaakt aan de leden via de jaarplanning in het clubhuis en/of via onze website.

 

14.     De planning van de activiteiten van de wedstrijd commissie, open toernooi commissie en jeugdcommissie worden jaarlijks in gezamenlijk overleg met het bestuur opgesteld. De leden zullen hiervan middels publicatie in het clubhuis en/of via plaatsing op de website van de vereniging, in kennis worden gebracht.

 

15.     Het drukpaneel van de lichtinstallatie bevindt zich naast de meterkast waar ook de instructie hangt. De leden worden geacht op de hoogte te zijn t.a.v. de instructies voor het inschakelen van de lichtinstallatie. De lichtinstallatie dient uiterlijk 23.00 uur uit geschakeld te worden, tenzij door het bestuur c.q. wedstrijdcommissie anders is besloten.

 

16.     De vereniging stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen van eigendommen van de leden.

 

17.     De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden of introducés opgelopen op of rond de banen.

 

18.     Iedereen wordt geacht mee te werken aan een rustige sfeer rond en op de banen tijdens het spelen.

 

19.     Het is verboden consumpties mee te nemen op de baan.

 

20.     Tijdens rouwplechtigheden op de begraafplaats dient niet getennist te worden.