SMASH DE BAL

 

door Adriana v.d. Zwaan

 

Lia bedankt  voor de bal!!

Sinds 1989 zijn Jurrit en ik al lid van de tennisvereniging. Samen hebben we gedurende vele jaren actief deelgenomen in een groot aantal commissies.

 

 

Zelf ben ik gedurende de eerste 6 jaar begonnen als secretaris in het Bestuur van de vereniging. Daarna actief in de Redactie en vervolgens een aantal jaren in de Open Toernooi Commissie 30+. Nu ben ik al weer 12 jaar Verenigings Competitie Leider van TV Nieuwveen. Dit houdt in dat ik de ploegen van onze vereniging aanmeld die willen deelnemen in de competitie van de KNLTB. Dit zijn de Voorjaars- en Najaarscompetities. De laatste jaren geven zich veel teams hiervoor op.

De bond is de laatste jaren zeer actief in het zoeken naar andere competitie vormen.  Door de maatschappelijke veranderingen hebben leden inmiddels een andere kijk  op het spelen van competitie. Zij werken vaak samen, hebben het druk met andere activiteiten en is de agenda overvol.   Hierdoor heeft de jongere generatie  veelal minder tijd  om de hele dag vrij te maken voor het spelen van  competitie. Wel is er een toename te zien in het aantal leden dat competitie wil spelen. Zelf hoop ik dat door deze veranderingen (derde set super tiebreak, beslissend punt systeem etc.) het sociale- en sportieve aspect van competitie spelen niet in het geding komt.

 

 

Twee jaar geleden zijn wij (Piet Zaal, Leo Kas en ikzelf) begonnen met het opzetten van het Open Toernooi  50+. Dit op zich is een uitdaging!! Bij andere vereniging zie je een toename of een afname van het aantal deelnemers. Bij ons zit er een stijgende lijn in. Dus we zijn benieuwd hoe de deelname dit jaar zal verlopen. We roepen  onze  leden op om ons toernooi (zowel  30+ en 50+)  in de regio dan ook van harte te promoten!!!

 

Afbeeldingsresultaten voor jong en oud

 

Onze vereniging is een speciale vereniging. Het is een zeer sociale vereniging,  waar we met elkaar, zowel de jongere als de oudere generatie heel goed met elkaar omgaan.  We kunnen hier trots op zijn want dat is niet bij alle verenigingen het geval. Om dit in stand te houden is het noodzakelijk dat er verjonging optreedt in de commissies binnen onze vereniging . We zijn hiermee al volop bezig. 

Daarom smash ik de bal graag door naar een nieuw lid in de jeugdcommissie t.w. Willian van Tol. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!!!

Dus Willian maak er een mooi verhaal!!  Veel succes.

 

Groetjes,

Adriana