PROMOTIE/DEGRADATIEREGELS VOORJAARSCOMPETITIE

 

Hieronder vind je de regels rondom promotie/degradatie:

 

ē In eerste instantie wordt, m.u.v. de hoogste klasse, promotie toegekend aan het team dat alle competitiewedstrijden gewonnen heeft. Indien er in een afdeling geen team zit dat alle wedstrijden gewonnen heeft, dan promoveert het team met het meeste aantal winstpunten.

ē In alle competitieklassen, behalve de laagste, geldt dat (uitgaande van een afdeling met 8 teams) de teams degraderen die op de laatste twee plaatsen zijn geŽindigd. In afdelingen van 7 of minder teams, degradeert alleen het team dat op de laatste plaats geŽindigd is. De laatste plaats in een afdeling wordt ingenomen door een team dat alle wedstrijden verloren heeft. Indien er in een afdeling geen team zit dat alle wedstrijden verloren heeft, dan wordt gekeken naar het team met het minste aantal winstpunten.

ē Eventuele afwijkende promotie-/degradatieregelingen staan in het wedstrijdbulletin.

 

Wanneer er in een afdeling twee teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geŽindigd wordt de onderlinge volgorde als volgt bepaald:

1. Het resultaat in de onderlinge gespeelde wedstrijd (winstpunten)

2. Het saldo van het aantal gewonnen sets in die onderlinge wedstrijd

3. Het saldo van het aantal gewonnen games in die onderlinge wedstrijd

 

Wanneer er in een afdeling drie of meer teams met een gelijk aantal winstpunten zijn geŽindigd wordt hun onderlinge volgorde achtereenvolgens bepaald door:

4. Vergelijking van het totaal aantal winstpunten die deze ploegen in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald

5. Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren sets die deze teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald

6. Vergelijking van de verschillen tussen het aantal gewonnen en verloren games die deze teams in de onderling gespeelde wedstrijden hebben behaald

 

Wanneer door bovenstaande regels geen beslissing kan worden verkregen en hun volgorde zou van belang zijn voor de vaststelling van promotie, degradatie of plaatsing aan een kampioenschap, stuur dan even een mail naar wedstrijdtennis@knltb.nl zodat wij de betrokken teams een beslissingswedstrijd kunnen laten spelen op een door ons vast te stellen datum en aan te wijzen park.