TOERNOOIBEPALINGEN ’t Vos Open 30+  2019

·         ’t Vos Open wordt georganiseerd door tennisvereniging Nieuwveen van 8 t/m 14 juli, met voorspeelweekend 6 en 7 juli.

·         Voor dit toernooi geldt het Toernooireglement 2019 van de KNLTB.

·         Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn van de KNLTB en zijn tevens verplicht, vóór het spelen van hun eerste partij hun ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.

·         Het toernooi bestaat uit dubbelspelen en gemengd dubbelspelen in de rubrieken 6, 7 en 8 en is alleen mogelijk voor personen die vóór 1990 geboren zijn.

·         Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. In beginsel wordt in alle onderdelen gespeeld volgens het afvalsysteem. Er wordt geen verliezersronde gespeeld.

·         Deelnemers kunnen maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Bij inschrijving in twee onderdelen wordt men verzocht per koppel minimaal een dagdeel in het voorweekend beschikbaar te zijn. Bij uitloting zal de beperkte beschikbaarheid van een speler voor de toernooileiding reden zijn een of meerdere inschrijvingen te laten vervallen. Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Verhinderingen in het finaleweekend worden niet geaccepteerd.

·         Beide deelnemers dienen zich in te schrijven.

·         Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van weigering bij de toernooileiding vernemen.

·         De inschrijving sluit vrijdag 21 juni om 23.59 uur. Inschrijven is mogelijk via www.tvnieuwveen.nl. of www.toernooi.nl.

·         Terugtrekking van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk 21 juni 23.59 uur en dient schriftelijk te gebeuren. Niet reglementair terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.

·         Slechts voor uw eerste te spelen partij ontvangt u een oproep per e-mail of schriftelijk. Vervolgpartijen verneemt u op het toernooi. U kunt uw eerste oproep of uitloting uiterlijk 30 juni 2019 verwachten.

·         Heeft u geen bericht ontvangen dan kunt u dinsdag 2 juli tussen 19.00 en 21.00 uur contact opnemen met de toernooicommissie, telefoon 06-29140069.

·         De partijen vangen dagelijks aan om 18.00 uur. In het weekeinde vangen de partijen aan om 9.00 uur. Voor alle toernooidagen geldt dat partijen die voor 23:00 uur zijn begonnen moeten worden uitgespeeld. Er wordt gespeeld op 3 hardcourt banen met kunstlicht.

·         Er worden per onderdeel twee prijzen beschikbaar gesteld.

·         Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per persoon voor elk dubbelspel en wordt automatisch geïncasseerd. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elk onderdeel waarin zij worden opgenomen te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen.

·         Indien de weeromstandigheden het noodzakelijk maken, kan de toernooileiding beslissen wedstrijden op een binnenbaan af te werken. Juist schoeisel is daarbij verplicht. Ook kan de toernooileiding besluiten na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, over te gaan tot het spelen van korte sets, beslissende wedstrijd tie-break of beslissend puntensysteem, dan wel een combinatie hiervan.

·         Een deelnemer is verplicht uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van zijn partij te verschijnen en zich te melden bij de toernooileiding.

·         In het geval waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileider, voor zover deze verantwoording niet aan anderen is opgedragen.

·         In het kader van de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) vragen wij uw toestemming voor het publiceren van eventuele foto’s, die tijdens ons toernooi gemaakt, op de website of sociale media. Gaat u hiermede niet akkoord, vragen wij u dit, voorafgaand aan de wedstrijden, aan ons door te geven.

 

Bondsgedelegeerde:

Y.M.M. van Eijndhoven

 

Wedstrijdcommissie: 

Richard Klijn (voorzitter)

Anneke van Vliet (toernooileider)

Marieke Janmaat

Simone Hoogervorst

Rosita van Rossenberg

Jeroen Verhaar


Telefoon wedstrijdleiding tijdens het toernooi 0172-538052
Telefoon wedstrijdleiding buiten het toernooi 06-29140069
Telefoon clubhuis tennispark Nieuwveen 0172-538535
E-mail: vosopen30@tvnieuwveen.nl.com  

Website: www.tvnieuwveen.nl