BARDIENST

 

 

Ieder lid van 18 jaar en ouder is verplicht minimaal 2x per jaar

 

bardienst te draaien.

 

 

 

Zie voor de indeling de bardienstplanner, waarop ook de bartijden aangegeven zijn.

 

Let op: er worden verschillende tijden gehanteerd.

 

Tijdens het open toernooi ligt de organisatie en indeling in handen van de

 

open toernooicommissie.

 

 

 

Vanaf heden dient de bardienst aan het

eind van zijn/haar dienst de betreffende

lijst op het infobord in de hal af te tekenen.

 

Hieruit zal blijken of de bardienst aanwezig

is geweest. Is de bardienst in gebreke

gebleven dan zal de voorzitter hier actie

op nemen en een reservelijst aanleggen

voor een latere bardienst.

 

 

Mocht je verhinderd zijn, bel dan altijd

een ander om te ruilen. De ledenlijst met 

telefoonnummers is op de

knltb-clubapp te vinden.

 

LAAT ALLES SCHOON ACHTER

DE KOELKASTEN AANVULLEN EN

 

DE LICHTEN UIT

ALVORENS JE ALLES AFSLUIT !!