PRIVACY POLICY

 

Geacht tennislid,

 

Zoals je wellicht hebt vernomen is op 25 mei 2018 de AVG wet van kracht geworden. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit houdt in dat elke instantie welke gebruik maakt van persoonsgegevens aan een aantal voorwaarden moet voldoen ter bescherming van deze gegevens, zo ook onze vereniging.


Klik hier voor de z.g. privacy policy waarin staat beschreven hoe wij als vereniging met de persoonsgegevens van de leden omgaan. Ook is hierin een paragraaf opgenomen hoe de leden met persoonsgegevens van hun medeleden dienen om te gaan. Zie hiervoor paragraaf: Verwerking van persoonsgegevens door leden.