INTRODUCTIEREGLEMENT

 

Introductie van een niet-lid kan altijd geschieden onder de onderstaande voorwaarden.

 

1.            De introductieprijs bedraagt € 2,50 per dagdeel.

2.            Het lid dient een briefje in te vullen met de eigen naam en de naam van de

introducé.

3.            Het geld en het briefje gaan in de portemonnee.

4.            De bepalingen van het huishoudelijk reglement en de afschrijf- c.q. baan

reglement gelden eveneens voor introducés.

5.            Introductie is niet mogelijk:

·         Zonder begeleiding van een lid.

·         Indien de baanbezetting dit niet toelaat (competitie, toernooien etc.)

·         Indien de persoon reeds 5x geďntroduceerd is.

·         Indien een lid reeds 5x iemand geďntroduceerd heeft.

6.            Een lid mag maar één introducé per keer introduceren.