VERGADERINGEN

 

 

De bestuursvergaderingen in 2019 zijn gepland op

 

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:CddTgU89kcmFoM:http://www.vve-structuur.nl/Plaatjes/Begonnen.jpg- maandag 14 januari

- donderdag 14 maart

- maandag 20 mei

- woensdag 26 juni

- maandag 26 augustus

- maandag 7 oktober

- maandag 25 november

 

Wilt u iets bespreekbaar maken binnen het bestuur ??

Laat het ons voortijdig weten !!

 

secretaris@tvnieuwveen.nl

 

Overige vergaderingen:

 

- extra (korte) algemene ledenvergadering:  vrijdag 8 februari 2019

- commissievergadering: vrijdag 8 februari 2019

- algemene ledenvergadering: 6 december 2019

- commissievergadering: 7 februari 2020

 

Overige:

 

- vrijwilligers dag 29 september 2019  (onder voorbehoud)

- info avond nieuwe leden 21 oktober 2019, aanvang 19.30 uur