VAN DE VOORZITTER 2023á (4)

 

Donderdag 4 mei was onze vierde bestuursvergadering van dit jaar.

 

De belangrijkste onderwerpen waren de wijziging van de statuten i.v.m. de WBTR en de vernieuwing van de banen.

 

De concept statuten zijn inmiddels gereed en al goedgekeurd door de KNLTB! Er moeten nu nog twee stappen gezet worden: goedkeuring door de leden tijdens een ALV en het passeren van de akte bij de notaris.

Een belangrijke wijziging die we door willen voeren is dat ons verenigingsjaar gelijk gaat lopen aan het kalenderjaar, d.w.z. van 1 januari t/m 31 december. Nu loopt ons verenigingsjaar nog van 1 november t/m 31 oktober.

Verder zijn er aanpassingen op het gebied van de aansprakelijkheid van bestuursleden en het instellen van een continu´teitscommissie die de bestuurlijke voortgang moet waarborgen als het bestuur dat niet kan.

Ter voorbereiding op de ALV kunnen de statuten worden ingezien en komt er een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn bij de ALV!!!

 

 

T.a.v. de baanvernieuwing zijn er een aantal stappen gezet. Er is contact geweest met verschillende aanbieders om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, er zijn offertes opgevraagd en er zijn andere verenigingen bezocht.

Volgende week komt de werkgroep bij elkaar om e.e.a. te bespreken.

Het is de bedoeling om tijdens de ALV de plannen te presenteren en de leden om hun mening te vragen.

 

Ik heb nu al twee keer de ALV genoemd, de planning was om deze op vrijdag 30 juni te houden. Er is dan echter Dorpsstraatfeest in Nieuwveen en wij vermoeden dat veel leden daar naartoe willen.

Daarom is de ALV verplaatst naar Donderdag 29 juni om 20.00 uur.

 

We hebben ook teruggeblikt op de Kick Off activiteit voor de jeugd op 15 april. Het was een zeer geslaagde en goed bezochte middag! De voorbereiding was uitstekend, de patatjes waren lekker :)

De jeugdcommissie had gezorgd voor een overzicht van de taken en de activiteiten van dit seizoen. Verschillende ouders hebben zich aangemeld om te helpen. Er is ook een nieuw lid voor de commissie zelf, erg fijn!

 

Jeugdcommissie

 

De voorbereidingen voor het VOS open toernooi zijn alweer in volle gang. Het avondtoernooi wordt dit jaar een 17+ en 35+ toernooi om zo ook de jongere leden een kans te geven mee te doen met ons supergezellige toernooi.

Het dagtoernooi blijft uiteraard 50+.

We hopen ook dit jaar weer op veel deelnemers!

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 30 mei, dan bereiden we de ALV voor. Heeft u suggesties dan horen we dat graag!

 

Vriendelijke groet, Ans Blanken, voorzitter