VAN DE VOORZITTER

8 maart 2021

 

Helaas hebben we nog steeds te maken met veel beperkingen voor onze vereniging i.v.m. de Corona maatregelen: Maar met 2 volwassenen tegelijk tennissen, geen competitie, clubhuis dicht.

 

Gelukkig kan er door de jeugd nog wel volop getennist worden en is er verruiming voor de (jong)volwassenen tot 27 jaar.

De winterlessen zijn ook gewoon doorgegaan. Voor de senioren vergde dit wel wat aanpassingen, maar door de flexibiliteit van de trainers en de leden is dit toch gelukt!

 

Maandag 1 maart heeft het bestuur zijn tweede vergadering gehad. Ondanks dat er weinig activiteiten op de club zijn was er toch genoeg te bespreken.

 

Brian, die de ledenadministratie doet, heeft veel tijd en energie gestoken in het inrichten van Club Collect voor onze vereniging, zodat we via hen de contributie kunnen incasseren. Inmiddels is de incasso geweest en dit is vlekkeloos verlopen. Waarvoor dank Brian!

 

Verder ben ik verheugd om te kunnen melden dat één van onze leden, namelijk Luciano dos Santos, zich gemeld heeft voor de functie van penningmeester. Fijn Luciano!

Het administratiekantoor had nog geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden en vindt het niet vervelend om de klus te laten.

 

De bronafbeelding bekijken

 

De benoeming van Luciano als penningmeester en bestuurslid moet via een extra ALV vastgesteld worden. Deze extra ALV wordt een online vergadering via Teams op maandag 12 april om 19.30 uur. Alle leden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging via de mail. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 2 april melden bij mij.

 

Ander positief nieuws is dat er binnenkort een nieuw erfpachtcontract voor 15 jaar voor ons terrein wordt afgesloten met Ipse de Bruggen. Doordat dit nu rond is kan ook de plaatsing van de LED verlichtingsmasten gaan gebeuren. Deze masten krijgen we via een subsidie van de gemeente.

De plaatsing van de masten gaat hoogstwaarschijnlijk eind april gebeuren.

 

Het is nog onduidelijk wat er in dit tennisseizoen allemaal mogelijk gaat zijn. Gaat de competitie nog door, kan het Vos Open gehouden worden, is er een onderlinge zomercompetitie mogelijk, wanneer kan het clubhuis weer open??

 

De bronafbeelding bekijken

 

Vragen waar we nog geen antwoord op hebben.

We vinden het fijn om met de verschillende commissies die er zijn binnen onze vereniging van gedachten te wisselen over de plannen die er zijn, de wensen die er leven, en de vragen  die ze hebben.

Er wordt, aansluitend aan de extra ALV een online commissievergadering via Teams gehouden op maandag 12 april om 20.00 uur. Alle commissies ontvangen hier nog een uitnodiging voor.

 

Tot slot: Blijf sporten en blijf gezond!!

 

Tot ziens bij de club!

 

Ans Blanken