VAN DE VOORZITTER 2023  (2)

 

Woensdag 22 februari hebben we weer een bestuursvergadering gehad.

 

We hebben terug gekeken naar de commissievergadering van 17 februari. Het was een nuttige en praktische vergadering. Van elke commissie waren vertegenwoordigers aanwezig. De plannen voor het nieuwe seizoen zijn aan elkaar gepresenteerd en daar waar nodig zijn zaken afgestemd. De jaarplanning staat op de website.

 

Wat ons zorgen baart is de samenstelling van de jeugdcommissie. Deze bestaat op dit moment uit vier leden waarvan er drie geen kinderen (meer) hebben bij de jeugd. Drie van de vier leden gaan ook stoppen aan het einde van dit seizoen.

Er zijn door de commissie al veel acties ondernomen om nieuwe leden te vinden, mensen zijn benaderd, er is gemaild, gebeld, alles zonder resultaat.

Als dit zo doorgaat hebben we straks geen jeugdcommissie meer en kunnen er geen activiteiten voor de jeugd, zoals competitie, toernooien, kamp etc. georganiseerd worden. Dat is niet wat we willen natuurlijk!

In de commissievergadering hebben we gesproken over het organiseren van een brainstorm avond met alle ouders van de jeugdleden om hen te betrekken bij dit probleem en na te denken over mogelijke oplossingen.

Dit gaan we eind maart organiseren, alle ouders van de jeugd krijgen hier nog een mail over.

 

Jeugdcommissie

 

De gemeente Nieuwkoop is actief in het stimuleren van het beleid t.a.v. ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ waarin toegewerkt wordt naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Daarom wil men dat in Nieuwkoop o.a. scholen en sportverenigingen rookvrij worden. Dat wil zeggen dat er (op termijn) niet meer gerookt wordt op het terrein van de sportvereniging.

Onze club is daarvoor ook benaderd door iemand van de gemeente die ons wil ondersteunen bij het inzetten van dit beleid. We hebben er in het bestuur over gesproken. We zien dat dit een maatschappelijke ontwikkeling is waar we niet omheen kunnen maar realiseren ons ook dat het voor een deel van onze leden een lastige kwestie kan zijn.

De komende tijd willen we hier met leden (informeel) over in gesprek om eens te peilen hoe hier over gedacht wordt.

Verder is er het idee om tegen de zomer een kort enquête te houden onder alle leden om een breder beeld van de meningen die er zijn.

Wordt vervolgd dus!

 

 

In mijn vorige stukje heb ik iets geschreven over het IVA certificaat dat elk senior lid moet hebben om bardienst te kunnen draaien.

Uit de inventarisatie is  gebleken dat er van ongeveer 45 leden een certificaat ontbreekt. Dit komt deels doordat er administratief iets fout gegaan is en deels doordat er bij nieuwe senior leden niet consequent naar gevraagd is. Vervelend, maar het is niet anders.

De leden van wie het certificaat ontbreekt hebben allemaal een mail gekregen met het verzoek om het (opnieuw) aan te leveren. Een deel daarvan heeft dit inderdaad gedaan, maar er ontbreken nog steeds certificaten.

Als je dus een mail gehad hebt maar nog niet gereageerd hebt, dit graag z.s.m. doen!

 

Nog ruim een maand en dan is de wintercompetitie afgelopen. Er moeten nog best veel wedstrijden gespeeld worden.

Om dit beter mogelijk te maken kan er vanaf 26 februari voor een dubbel wedstrijd 1,5 uur een baan gereserveerd worden, maak hier gebruik van! Deze baaninstelling blijft t/m 2 april.

Vanaf 3 april starten de voorjaarscompetitie en de zomerlessen.

 

Veel tennisplezier allemaal!!

 

Vriendelijke groet, Ans Blanken, voorzitter