VAN DE VOORZITTER

17 JANUARI 2021

 

Tijdens de ALV vergadering van vrijdag 11 december heeft Annemiek de voorzittershamer aan mij doorgegeven. Aan mij nu de eer om het bestuur van onze vereniging de komende drie jaar voor te mogen zitten.

 

De bronafbeelding bekijken

 

Voor degenen die mij niet kennen een korte introductie: Ans Blanken, 62 jaar, getrouwd met Richard Veenboer, twee volwassen zoons en woonachtig in Nieuwkoop.

Ik ben al heel lang lid van de vereniging, ik geloof vanaf 1988. Ik maakte kennis met TV Nieuwveen doordat ik ging werken bij (toen nog) Huize Ursula en via de personeelsvereniging Flos lid kon worden. Wat  me vooral aantrok bij de vereniging was, naast het tennissen uiteraard, de gezelligheid en saamhorigheid die er was  volgens mij nu nog is. Je wordt snel opgenomen als lid binnen de club, er worden veel dingen georganiseerd en er is altijd gelegenheid voor een gezellig drankje in de kantine  of op het terras.

Het is niet voor niets dat onze club de enige tennisvereniging in de wijde omgeving is met een wachtlijst! We doen het goed!

Helaas kunnen er nu door de Coronamaatregelen veel dingen niet doorgaan, maar er komen vast weer betere tijden!

 

Maandag 11 januari hebben we onze eerste vergadering gehad met het nieuwe bestuur. Als nieuw bestuurslid hebben we Brian Zeh verwelkomd, hij zorgt voor de broodnodige verjonging in het bestuur 😊.

De bronafbeelding bekijken

 

Brian gaat de ledenadministratie op zich nemen. Daarin komen de nodige veranderingen omdat we zoveel mogelijk via de KNLTB Clubapp gaan doen. Onder andere de inschrijvingen, maar ook de incasso van de jaarlijkse contributie. Dit gaat eind februari gebeuren, jullie worden daar nog verder over geïnformeerd.

Elk bestuurslid is gekoppeld aan een aantal commissies van de vereniging, dat was zo en blijft zo. We hebben daar wel een aantal aanpassingen in gedaan, de commissies worden daar nog van op de hoogte gesteld.

Helaas is het niet gelukt om een nieuwe penningmeester te vinden voor het bestuur. We hebben besloten om de financiële administratie uit te besteden. Dit is inmiddels gelukt, we hebben afspraken gemaakt met een klein administratiekantoor in Nieuwveen.

We zijn blij dat dit gelukt is, maar wat blijft is dat het bestuur nog steeds een vijfde lid mist. We willen deze plek heel graag ingevuld hebben, dus nogmaals een nadrukkelijke oproep om je aan te melden als bestuurslid. Het is een interessante en leuke taak en betekenisvol voor onze mooie vereniging! Als je eerst meer informatie wil, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden.

 

De bronafbeelding bekijken

 

Ook de jeugdcommissie en barcommissie zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Om onze vereniging blijvend goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat er voldoende leden zijn die daar hun steentje aan bijdragen.  We realiseren ons dat veel van jullie het druk hebben met werk, gezin en andere bezigheden, maar zonder vrijwilligers geen vereniging!

 

Zoals ik al eerder schreef gaan op dit moment de meeste activiteiten niet door vanwege de Coronamaatregelen. Er kan nog wel getennist worden (enkelen) en de lessen gaan door.

Dit zal in elk geval tot 9 februari duren.

De commissievergadering van 5 februari wordt

uitgesteld. We hopen in een later stadium meer

duidelijkheid te hebben over wat er de komende

maanden allemaal weer mag en kan.

 

Voor nu wens ik jullie allen veel sportief plezier

en vooral veel gezondheid.

 

Vriendelijke groeten, Ans