E-mail: info@tvnieuwveen.nl
Voorzitter: Annemiek van Haastregt
voorzitter@tvnieuwveen.nl
Secretaris: Sylvia van der Pijl
secretaris@tvnieuwveen.nl
Penningmeester: Cees Pouw
penningmeester@tvnieuwveen.nl
Leden: Ans Blanken
Ben van der Meer