VAN DE VOORZITTER 2023  (1)

 

Dinsdag 15 januari hebben we onze eerste bestuursvergadering van het nieuwe verenigingsjaar gehad en dat was ook de eerste vergadering in 2023.

 

We hebben terug gekeken naar de ALV van vrijdag 9 december. Het was een zeer geslaagde avond! De combinatie van eten met elkaar, vergaderen en daarna gezamenlijk naar het Nederlands elftal kijken was een succes. Er waren 50 leden aanwezig, het eten was heerlijk, de vergadering verliep geordend en in een goede sfeer en de voetbalwedstrijd was spannend. Helaas verloor het Nederlands elftal wel…

Het verslag van de vergadering en de jaarbrief heeft iedereen inmiddels ontvangen.

 

In de ALV hebben we al verteld dat het nieuwe pachtcontract met de gemeente en Ipse de Bruggen zo goed als rond was. Op 29 december is dit helemaal afgerond, de handtekeningen zijn gezet, er is een nieuw pachtcontract tot 2038!

 

In de verduurzaming van ons clubgebouw is ook weer een stap gezet, half december zijn de zonnepanelen geplaatst op het gerenoveerde dak. Dus laat die zon maar gaan schijnen!

 

 

Het blijft echter wel belangrijk dat we met elkaar ons best doen om de energielasten zo laag mogelijk te houden. Dus gebruik in de winter alleen de deur in de hal om naar buiten te gaan en houd de schuifdeuren dicht. Doe de terrasverwarming zo min mogelijk aan. En doe de baanverlichting uit als er niet meer getennist wordt.

 

Als je seniorlid bent van onze vereniging dan ben je verplicht om 2x per jaar een bardienst te draaien. Om achter de bar te kunnen staan moet je in het bezit zijn van een IVA certificaat, hiermee toon je aan dat je de cursus verantwoord alcohol schenken online hebt gedaan. De vereniging moet van elk lid zo’n certificaat hebben. Uit de controle van de ledenadministratie blijkt dat we niet van iedereen en certificaat hebben.

Binnenkort ontvangen jullie hier een mail over.

 

De gemeente Nieuwkoop geeft onze vereniging diverse subsidies, o.a. voor baanonderhoud en voor het organiseren van activiteiten. Ze vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun best doen om hun maatschappelijke rol wat breder in te vullen. Bijvoorbeeld door het organiseren van andere activiteiten als tennis. Dat doen we beperkt, denk bijvoorbeeld aan de kaartavonden en de introductieactiviteiten voor de schooljeugd.

We weten dat er een aantal leden binnen de vereniging interesse hebben in het leren van het kaartspel Bridge.

 

play bridge for free - DriverLayer Search Engine

 

We gaan onderzoeken of we een bridgecursus kunnen organiseren in het clubhuis. Daarvoor hebben we ongeveer twaalf cursisten nodig, dan kunnen we een bridgedocent op locatie uitnodigen.

Heb je hier interesse in dan kun je vóór 1 februari een mail sturen naar info@tvnieuwveen.nl

Wil je hierin ook aangeven of je een voorkeur hebt voor de middag of de avond?

Er zijn wel kosten aan verbonden.

 

De jaarlijkse commissievergadering is verplaatst naar vrijdag 17 februari. Dit weekend ontvangen alle commissieleden een uitnodiging hiervoor.

De bestuursvergaderingen zijn tot de zomer gepland, de data vind je elders op de website

 

En hoe gaat het dan met onze ‘corebusiness’ tennissen? De wintercompetitie is nog in volle gang. Ik hoop dat iedereen zijn/haar best doet om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen! Ook buiten de competitie om zijn de banen redelijk bezet.

De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie zijn gedaan. Er is op vrijdagavond helaas een team uitgeloot vanwege teveel aanmeldingen. Er had zich ook een seniorenteam aangemeld voor de zondag, maar de zondag wordt in principe gereserveerd voor de jeugdteams en is daarmee ook volledig bezet.

Ik wens iedereen veel succes en vooral spelplezier!!

 

Vriendelijke groet, Ans Blanken, voorzitter.