WEDSTRIJDCOMMISSIE
Voorzitter: Bianca de Lange
Penningmeester: Jim Leliveld
Secretaris: Mike Verhaar
Leden: Anita de Jong
Marcel v.d. Ploeg
Patrick Pieterse