WEDSTRIJDCOMMISSIE
Voorzitter: Sharon Wijsman
Penningmeester: Jim Leliveld
Secretaris: Bianca de Lange
Leden: Anita de Jong
Marcel v.d. Ploeg
Niels v.d. Sluis
Patrick Pieterse