ONDERHOUDSCOMMISSIE
Clubhuis: Jan van Gasteren
Jurrit v.d. Zwaan
Park: Piet Zaal
Leo Kas
Banen zuigen: Ed Jansen