BESTUUR
Voorzitter: Annemiek van Haastregt
Aanspeekpunt voor: t Vos Open25+ en Website
Secretaris: Sylvia van der Pijl
Aanspeekpunt voor: Jeugdcommissie
Penningmeester: Cees Pouw
Ledenadministratie: Cees Pouw
Aanspeekpunt voor: t Vos Open50+ en Ontspanningscommissie
Bestuurslid: Ans Blanken
Aanspreekpunt voor: Wedstrijdcommissie en VerenigingCompetitieLeiders
Bestuurslid: Ben van der Meer
Aanspreekpunt voor: Barcommissie en Onderhoudscommissie