BESTUUR
Voorzitter: Ans Blanken
Aanspeekpunt voor: t Vos Open, Website en Sponsoring
Secretaris: Sylvia van der Pijl
Aanspeekpunt voor: Wedstrijdcommissie
Penningmeester: Luciano Santos
Ledenadministratie: Brian Zeh
Aanspeekpunt voor: Jeugdcommissie en VCL
Bestuurslid: Ben van der Meer
Aanspreekpunt voor: Barcommissie, Onderhoudcommissie en Tuincommissie