TAAKOMSCHRIJVING ORGANISATIE

 

Mede op basis van de input van de verschillende commissies zijn onderstaande taakomschrijvingen tot stand gekomen.

 

Bestuur:

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, conform de statuten en het huishoudelijk reglement. Elk bestuurslid fungeert als aanspreekpunt voor één of meerdere commissies.

 

Barcommissie:

Het doel van de barcommissie is het goed laten verlopen van de bardiensten met alle zaken die daarbij van belang zijn.

Taken:

·        Het plannen en coördineren van de bardiensten en de controle hiervan.

·        Het verzorgen van extra bardiensten tijdens speciale gelegenheden zoals ‘t Vos open, finales van de clubkampioenschappen, nieuwjaarsreceptie

·        Het overleggen met andere commissies m.b.t. evenementen waarbij extra ondersteuning gewenst is.

·        Bij extra activiteiten Nel Holla (inkoop@tvnieuwveen.nl) informeren m.b.t. extra inkopen

·        Tijdens de introductieavond uitleg  geven aan nieuwe leden over de barzaken.

·        Signaleren van nodig onderhoud aan bar- en keukenapparatuur.

 

Organisatie:

·        De commissie bestaat uit minimaal 5 leden

·        Het aanspreekpunt voor het bestuur en de andere commissies is de voorzitter van de commissie.

·        De commissie zorgt zelf voor opvolging van vertrekkende leden. Indien dat knelpunten oplevert overlegt de voorzitter dit met het bestuur.

 

Jeugdcommissie:

Het doel van de jeugdcommissie is het organiseren en coördineren van alle activiteiten voor de jeugdleden.

Taken:

·        Organiseren van de clubkampioenschappen, onderlinge toernooien, onderlinge competities en rackettrekken.

·        De VCL regelt alle zaken rondom de competities vanuit de KNLTB.

·        Met de trainers de lesgroepen t.b.v. de tennislessen indelen

·        Contact onderhouden met de trainers

·        Contact onderhouden met jeugdcommissies van andere verenigingen

·        Organiseren van het kamp/uitje voor de jeugdleden

·        Organiseren van activiteiten om mogelijk nieuwe jeugdleden enthousiast te maken voor tennis.

·        Overleggen met de barcommissie m.b.t. extra ondersteuning en/of inkopen bij activiteiten

·        Ouders informeren m.b.t. de lessen en andere activiteiten

 

Organisatie:

·        De commissie bestaat uit minimaal 6 leden

·        Het aanspreekpunt voor het bestuur en de andere commissies is de voorzitter van de commissie

·        De commissie zorgt zelf voor opvolging van vertrekkende leden.

 

Kascommissie:

De kascommissie controleert de jaarrekening en brengt op de jaarvergadering verslag uit van de bevindingen.

 

Ontspanningscommissie:

De ontspanningscommissie is vooral actief in de wintermaanden en organiseert en plant de kaartavonden en overige activiteiten.

 

Onderhoudscommissie:

De onderhoudscommissie adviseert het bestuur inzake noodzakelijke maatregelen betreffende onderhoud van het clubhuis, de inventaris en het terras en voert de maatregelen in overleg uit.

 

Open Toernooicommissie 25+:

De Open Toernooicommissie organiseert in week 28 een Open 25+ toernooi

Taken:

·        Tijdig inschijven van het toernooi bij de KNLTB en zorgen dat de vereiste certificaten voor de VTL (verenigingstoernooileider) en het toernooiplanningsprogramma beschikbaar zijn.

·        Regelen van de inschrijvingen, plaatsing en planning van het toernooi

·        Regelen van de logistieke zaken rond het toernooi (organisatiewagen, terrasaankleding, flyers, barkaarten)

·        Contact onderhouden met de sponsors van het toernooi

·        Contact onderhouden met de bondsgedelegeerde

·        Overleggen met de barcommissie m.b.t. extra ondersteuning en/of inkopen bij activiteiten

 

Organisatie:

·        De commissie bestaat uit minimaal 6 leden

·        Het aanspreekpunt voor het bestuur en de andere commissies is de voorzitter van de commissie

·        De commissie zorgt zelf voor opvolging van vertrekkende leden.

 

Open Toernooicommissie 50+:

De Open Toernooicommissie organiseert in week 28 een Open 50+ dagtoernooi

Taken:

·        Tijdig inschrijven van het toernooi bij de KNLTB en zorgen dat de vereiste certificaten voor de VTL (verenigingstoernooileider) en het toernooiplanningsprogramma beschikbaar zijn.

·        Regelen van de inschrijvingen, plaatsing en planning van het toernooi

·        Contact onderhouden met de bondsgedelegeerde

 

Organisatie:

·        De commissie bestaat uit minimaal 3 leden

·        Het aanspreekpunt voor het bestuur en de andere commissies is de voorzitter van de commissie

·        De commissie zorgt zelf voor opvolging van vertrekkende leden.

 

Tuincommissie:

De tuincommissie onderhoudt de tuin van het sportpark. Groot onderhoud gaat in overleg met het bestuur.

 

VCL - Vereniging Competitie Leider:

De VCL regelt alle zaken rondom de competities vanuit de KNLTB. Zij onderhouden het contact met de bond en regelen de inschrijving en de indeling van de competitieteams. Daarnaast houden zij de teams op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Website:

Het onderhouden en beheren van de website, zodat alle informatie vindbaar en up-to-date is, waarbij rekening gehouden wordt met de privacy-bescherming van de leden.

 

Wedstrijdcommissie:

De wedstrijdcommissie organiseert alle interne tennis-gerelateerde activiteiten voor seniorleden.

Taken:

·        Organiseren van de clubkampioenschappen voor de seniorleden

·        Organiseren van de onderlinge zomer- en wintercompetitie

·        Organiseren van onderlinge toernooien zoals het invitatietoernooi en het suc-6 toernooi

·        Overleggen met de barcommissie m.b.t. extra ondersteuning en/of inkopen bij activiteiten

 

Organisatie:

·        De commissie bestaat uit minimaal 6 leden

·        Het aanspreekpunt voor het bestuur en de andere commissies is de voorzitter van de commissie

·        De commissie zorgt zelf voor opvolging van vertrekkende leden.