Ledenadministratie:

Cees Pouw
E-mail: ledenadministratie@tvnieuwveen.nl

INSCHRIJFFORMULIER

Achternaam

  

Voorletters / roepnaam

  

Adres

Postcode / woonplaats

  

Telefoon

privé:

mobiel:
E-mailadres

Geboortedatum 

- -    (dd-mm-jjjj)

KNLTB-pasnr. (indien bekend)

Datum aanvraag

- -    (dd-mm-jjjj)


Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tennisvereniging Nieuwveen om van zijn/haar ondergenoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap.

Ondertekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het bedrag en het moment waarop de afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden.

Bankrekening (complete IBAN)

Handtekening:
(indien onder 18 jaar tekent een ouder of voogd)


Middels ondertekenen van dit formulier verklaart men tevens akkoord te gaan met:

  • De Privacy Policy van onze vereniging. Deze kunt u vinden via www.tvnieuwveen.nl/menu/pdf/001@PPwet.pdf
  • Ik ga ermee akkoord dat beeldmateriaal van evenementen (b.v. toernooien/clubkampioenschappen) kan worden gemaakt en gepubliceerd, zoals op de website. Indien ik hier bezwaar tegen heb maak ik dat kenbaar. Voor jeugdleden wordt dit gedaan door de ouder/verzorgende.
  • Het inschrijfgeld van ad. € 15,00
  • Het verplicht (min. 2x per seizoen) bardienst draaien door leden vanaf 18 jaar
  • Het voor senioren verplicht halen van de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA). Dit kan via de link www.nocnsf.nl/IVA
  • Verplichte tennisles voor juniorleden

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van dit volledig ingevuld en ondertekend formulier, het inschrijfgeld, het IVA-certificaat en een recente pasfoto (3 bij 4 cm) voor de ledenpas.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie.

Het ondertekend formulier kunt u sturen aan:
E-mail: ledenadministratie@tvnieuwveen.nl of een van onderstaande postadressen

Tennisvereniging Nieuwveen: Tennispark: Ursulapad 1, 2441 BZ Nieuwveen
Postbus 3041, 2440 AA Nieuwveen
Telefoonnr. 0172-538535, Rabobank NL92RABO0300321457