Ledenadministratie:

Cees Pouw
E-mail: ledenadministratie@tvnieuwveen.nl

INSCHRIJFFORMULIER

Achternaam

  

Voorletters / roepnaam

  

Adres

Postcode / woonplaats

  

Telefoon

privé:

mobiel:
E-mailadres

Geboortedatum 

- -    (dd-mm-jjjj)

KNLTB-pasnr. (indien bekend)

Datum aanvraag

- -    (dd-mm-jjjj)


Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tennisvereniging Nieuwveen om van zijn/haar ondergenoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap,

lidnummer (
in te vullen door de ledenadministratie)

Ondertekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het bedrag en het moment waarop de afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden.

Bankrekening (complete IBAN)

Handtekening:
(indien onder 18 jaar tekent een ouder of voogd)


Middels ondertekenen van dit formulier verklaart men tevens akkoord te gaan met:

  • De Privacy Policy van onze vereniging. Deze kunt u vinden via www.tvnieuwveen.nl/menu/pdf/001@PPwet.pdf
  • Het inschrijfgeld van ad. € 15,00
  • Het verplicht (min. 2x per seizoen) bardienst draaien door leden vanaf 18 jaar
  • Het voor senioren verplicht halen van de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA). Dit kan via de link www.nocnsf.nl/IVA
  • Verplichte tennisles voor juniorleden

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van dit volledig ingevuld en ondertekend formulier, het inschrijfgeld, het IVA-certificaat en een recente pasfoto (3 bij 4 cm) voor de ledenpas.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie.

Het ondertekend formulier kunt u sturen aan:
E-mail: ledenadministratie@tvnieuwveen.nl of een van onderstaande postadressen

Tennisvereniging Nieuwveen: Tennispark: Ursulapad 1, 2441 BZ Nieuwveen
Postbus 3041, 2440 AA Nieuwveen
Telefoonnr. 0172-538535, Rabobank NL92RABO0300321457